پروژه های پله اجرا شده

شرکت فولاد فرم شیراز

ردیف نام پروژه محل اجرا
1 پله اجرا شده قوسی در فرودگاه شیراز تعداد 2 عدد فرودگاه شیراز
2 پله اجرا شده سازه میانی منزل فتحی یاسوج
3 پله اجرا شده قوسی منزل دکتر اسماعیلی صدرا
4 پله اجرا شده ستون فقراتی منزل دکتر نوری قصرالدشت
5 پله اجرا شده منزل ملائی گراش لار
6 پله اجرا شده منزل اسماعیل شیراز جاده بوشهر
7 پله اجرا شده سازه میانی منزل احسانی نی ریز
8 پله اجرا شده منزل مختاری یاسوج
9 پله اجرا شده بانک کشاورزی   سعادت شهر
10 پله اجرا شده بانک کشاورزی شهر مصیری
11 پله اجرا شده تیرورق بانک ملت شیراز ابیوردی
12 پله اجرا شده منزل یارمحمودی شیراز معالی آباد
13 پله اجرا شده انبوه سازی درمانگاه دکتر آزادی شیراز سراج
14 پله اجرا شده تیر ورق منزل دکتر ایرجی شیراز زرهی
15 پله اجرا شده انبوه سازی منزل زمان پور شیراز چمران
16 پله اجرا شده قوسی منزل دکتر افتخار شیراز صدرا
17 پله اجرا شده قوسی منزل دکتر مهر ورز شیراز گویم
18 پله اجرا شده سازه میانی منزل زارع قصرالدشت
19 پله اجرا شده قوسی تیرو ورق منزل جمشیدی چمران
20 پله اجرا شده ستون فقراتی مغازه هلمی چهاررا ه سینما سعدی
21 پله اجرا شده مغازه سامسونگ قصرالدشت قصرالدشت
22 پله اجرا شده قوسی طباطبایی شیراز
23 پله اجرا شده سازه میانی رستوران فواکه شهرک بزرگ صنعتی
24 پله اجرا شده پله قوسی فست فود فهندژ شیراز زرهی
25 پله اجرا شده سازه میانی منزل آقای مردانی آباده
26 پله اجرا شده انبوه سازی ساختمان دشتی بوشهر
27 پله اجرا شده قوسی منزل اعزازی عسلویه
28 پله اجرا شده تیرورق دوبل منزل عالی پناه قلات
29 پله اجرا شده تیر ورق منزل شهریاری تلخداش شیراز
30 پله اجرا شده قوسی دکتر علیزاده صدرا
31 پله اجرا شده دکتر صالحی صدرا
32 پله قوسی اجرا شده تیر ورق منزل پور معزن بهبهان
33 پله اجرا شده قوسی منزل ضامن شیراز فلکه احسان
34 پله اجرا شده سازه میانی منزل اژدرنیا شیراز
 

اطلاعات تماس 

آدرس:شیراز-شهرک بزرگ صنعتی

تلفن:07137742585

فکس:07137742586

موبایل:09171112384 مهندس محمودی

ایمیل:info@sanpel.ir