500 طرح برتر پله های اجرا شده در جهان

انتخاب طرح های این مجموعه پله بر اساس حداقل یک مورد نوآوری در طرح اجرا شده می باشد.

این مجموعه تصاویر پله جهت طراحان و معماران و افزایش اطلاعات و توسعه انتخاب طراحان تقدیم می گردد.

 

اطلاعات تماس 

آدرس:شیراز-شهرک بزرگ صنعتی

تلفن:07137742585

فکس:07137742586

موبایل:09171112384 مهندس محمودی

ایمیل:info@sanpel.ir