چگونگی سفارش طراحی و ساخت پله توسط مهندسان شرکت فولاد فرم

طراحی هر پله شامل هندسه (geometry) و ساختار (structure) آن می باشد.

هندسه پله شامل ارتفاع کل ، خط شروع ، خط پایان ، مسیر عبور ، حداکثر و حداقل خیز و طول پله است.

ارتفاع کل : فاصله عمودی کف طبقه بالا تا کف طبقه پایین.

خط شروع : موقعیت هندسی خط شروع در پلان پله نسبت با مبدا مختصات.

خط پایان : موقعیت هندسی خط پایان پلان پله نسبت به مبدا مختصات.

مسیر عبور : خط مستقیم یا  Lشکل یا U شکل یا انحنایی که از میانه طول کف پله خط شروع را به خط پایان وصل می کند. خط فرضی که شخص هنگام عبور از پله آن را می پیماید.

خیز پله : ارتفاع هر پله که بر اساس استاندارهای ارگونومی بدن انسان در یک بازه عددی بین 15 تا 22 سانتیمتر تایین می شود.این اندازه جهت استفاده افراد مسن و کودکان کمترین اندازه ها انتخاب می شود.

 

اطلاعات تماس 

آدرس:شیراز-شهرک بزرگ صنعتی

تلفن:07137742585

فکس:07137742586

موبایل:09171112384 مهندس محمودی

ایمیل:info@sanpel.ir