پله های خم و مستقیم با دو قوس داخلی و خارجی باکس جهت پلکان های با قوس زیاد (قطر دایره بیرونی حدودا 5متر)بصورت دوبل اجرا می شوند و هدف از اجرای تیرورق های دوبل بالابردن افزایش سطح مقطع تیرورق ها و استحکام لازم پله و پیشگیری از ارتعاش می باشد.

نور پردازی در پله های خم با تیرو ورق های باکس شده بسیار راحت بوده و می توان در تیرو ورقها سیستم روشنایی را نصب نمود.

پله خم تیرورق باکس

 

اطلاعات تماس 

آدرس:شیراز-شهرک بزرگ صنعتی

تلفن:07137742585

فکس:07137742586

موبایل:09171112384 مهندس محمودی

ایمیل:info@sanpel.ir